Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Xsst 2 6 Đào bới giá trị kinh tế của văn hóa nông thôn

Cập Nhật:2022-06-18 12:35    Lượt Xem:152

Xsst 2 6 Đào bới giá trị kinh tế của văn hóa nông thôn

Ngày nay, vốn văn hóa đã trở thành một dạng vốn mới ảnh hưởng tới sự phát triển và hòa hợp xã hội. Trong những năm gần đây, s ự phát triển của nền văn hóa Trung Quốc đã mở rộng khái niệm về thủ đô văn hóa. Trong số đó, nền văn hóa quê hương vùng nông thôn nằm sâu dưới đất liền là một cơ sở văn hóa quan trọng ở Trung Quốc, đóng vai trò động cơ quan trọng trong việc cải thiện và phát triển kinh tế vùng thôn. Nền văn hóa của Trung Quốc rất giàu có ở vùng nông thôn (2)i1}0}Tập đoàn văn hóa được phát triển đầu tiên bởi nhà xã hội học Pháp Pierre Bourdieu trong s ố 70f. Bourdieu đã đưa Giả thuyết vốn của Marx vào ngành giáo dục xã hội học và lấy vốn văn hóa làm nhân tố trung để giải thích sự truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền truyền gia gia nền cho nền gia đình dựa dựa trên nền giáo học cho trẻ em. Trong quá khứ, khái niệm vốn văn hóa được đưa vào kinh tế văn hóa. tin rằng cơ sở đặc trưng của văn hóa là một món hàng hóa khi nó được kết hợp với các nội dung khác, đặc biệt là lao động, nó có thể sản xuất hàng hóa mới. Hoạt động văn hóa được chia thành vật thể và vô hình. Thị trưởng văn hóa có vẽ, điêu khắc, các tòa nhà lịch sử, di sản, v.v. Tài nguyên văn hóa vô biên bao gồm không chỉ âm nhạc và văn học, mà còn cả bộ sưu tập truyền thống, giá trị và tín ngưỡng của một nhóm văn hóa nào đó. Đồng thời, nó cũng tồn tại trong các mạng lưới và mối quan hệ văn hóa, trong các sinh thái thái và sự đa dạng văn hóa đằng sau các hoạt động của các nhóm văn hóa khác nhau. Nền văn hóa nông nghiệp ở Trung Quốc là tổng kết các thành tựu vật chất và tâm linh được tạo ra bởi người dân nông thôn trong quá trình sản xuất và sống nông nghiệp lâu dài, với một hương vị đặc biệt và một hương vị nhân văn. Theo Zhang YanXsst 2 6, nhà nghiên cứu từ trung tâm nghiên cứu du lịch văn hóa học của tỉnh ShabaiXsst 2 6, văn hóa địa phương vùng nông thôn là một phần quan trọng và nền tảng truyền thống của Trung Quốc. Trong nền văn hóa nông nghiệp hiện nay, văn hóa nông nghiệp có thể biến đổi thành vốn văn hóa bất tận nhờ thừa kế, phát triển và khai thác. Nó nói rằng, người tổng thống, tổng thống của Đại học đại học Các học đại khoáng của học dụng họa học, tổ thống của học học học đạng họa họa học đạc họ Nói ra nó là một sự động mạng có trị của các vị trị văn học và tính hoạng kinh hoàng của các loài người của các loài người dụng cách văn học Nền văn hóa là một quá trình sáng tạo để kích hoạt sức mạnh phát triển công nghiệp, trong khi công nghệ là một quá trình tái sinh của sự hiểu biết, nghiên cứu, phát triển, sử dụng lại và tái tạo văn hóa. Hoạt động du lịch miền quê là một tổ hợp giữa nông nghiệp truyền thống và du lịch hiện đại. Nó lấy các nguồn tài nguyên văn hóa nông thôn, phong cảnh tự nhiên và phong tục dân địa phương để thu hút thú vui, kiến thức và trở về tự nhiên của du khách. Thư ký của ủy ban Đảng và phó giám đốc Viện triết học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, đã nhấn mạnh rằng mặc dù phong tục dân tộc truyền thống và di sản vô hình trong vùng nông thôn có tiềm năng phát triển du lịch rộng, nhưng nguồn tài nguyên văn hóa nông nghiệp lại không thích nghi với ngành du lịch. Trung Quốc là một nền văn hóa nông nghiệp phức tạp, mà đã từ từ được hình thành trong hàng ngàn năm lịch s ử xã hội nông nghiệp. Do đó, nguồn tài nguyên văn hóa vùng nông thôn hiện nay từ góc độ tham gia du lịch văn hóa là một phần của cuộc sống thường nhật của người dân vùng nông thôn. Sự phân chia này với ngành du lịch dựa trên thị trường và tư tưởng. Để kết nối hoàn to àn văn hóa nông nghiệp với ngành du lịch, chúng ta cần tái tạo lại các nguồn văn hóa nông thôn, tức là chúng tạm thời bị tước bỏ khỏi toàn bộ nền văn hóa địa phương, được thu thập thành một biểu tượng nhất định, biến thành các yếu tố thích hợp cho ngành công nghiệp hiện đại nhờ vào nội dung sáng tạo và thiết kế hình thức, và cuối cùng được hòa nhập vào các dự án du lịch. để biến văn hóa nông thôn thành giá trị kinh tế thực tế, chìa khóa là để thực hiện sự biến đổi nguồn tài nguyên của văn hóa nông thôn. Trương Phong tin rằng, trước hết, việc phát triển du lịch vùng nông thôn có thể nhận ra mối liên hệ trực tiếp giữa các nguồn lực nông nghiệp và thị trường, và biến lợi thế tài nguyên miền quê thành lợi thế thị trường. Thứ hai, nền văn hóa nông nghiệp được tạo ra nhờ phong cách phong cảnh nông thôn, kiến trúc cổ, nghệ thuật gia, thói quen sống, nghệ thuật truyền thống văn học và nghệ thuật, các hội chợ, các quy tắc thị trấn và các nguồn văn hóa nông nghiệp khác nên được biến đổi thành sản phẩm và công nghiệp và mở rộng ra thị trường kinh tế. Cuối cùng, nhờ kết nối dữ liệu, phân tích hệ thống, chia sẻ thông tin và khai thác sâu, tạo ra các dự án nông nghiệp sinh thái cao chất, có giá trị cao và công nghệ cao, và phát triển một loạt các dự án du lịch trực tuyến như các chuyến đi tham quan mây nông nghiệp. và phát trực tiếp các sản phẩm sinh sinh thái. The fuocawu tin rằng để đóng góp đầy đủ vai trò của nền văn hóa nông thôn trong việc phát triển kinh tế, là cần thiết xây dựng lại danh tính văn hóa địa phương, hướng dẫn dân làng xây dựng khái niệm hợp tác và ý thức tập thể, và tạo ra một cơ sở khái niệm thiết lập xây dựng lại trật tự của các ngôi làng. Mặt khác, chúng ta nên thành lập một tổ chức hợp tác kinh tế thôn quê thành một cơ chế hoạt động để phát triển nền văn hóa và kinh tế thôn. Đồng thời, chúng ta nên đóng vai trò đầy đủ cho lãnh đạo, hướng dẫn và người lên kế hoạch trong việc xây dựng kinh tế nông nghiệp bằng cách dựa vào niềm tin của một nhóm đạo đức Xinexiang đang lớn lên. Theo Quốc hội Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc luôn coi trọng sự thừa kế và phát triển văn hóa vùng nông thôn. Cả trên tầng cao, thiết kế từ đáy xã, đều cố gắng khám phá sự biến đổi sáng tạo và phát triển mới. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của Chiến lược Cải tạo Cải cách thôn dã, đã có nhiều mẫu kinh nghiệm đáng chú ý được hình thành ở vùng nông thôn Trung Quốc, nhờ kết hợp các nguồn lực đặc biệt và các ưu tiên khu vực. Ví dụ, làng Nguyên Giáp, ngôi làng dân tộc đầu tiên ở Quảng Châu, dựa trên nguồn lực văn hóa dân tộc miền quê cho việc phát triển nội bộ, bám vào khái niệm phát triển cuộc sống và trải nghiệm sinh tồn khác nhau, xây dựng ngôi làng Nguyên Giáp thành một kiểu kinh tế xã hội có lợi cho thịnh vượng và nền văn hóa đồng thời, giúp cải thiện xã hội. Qua những biện pháp cụ thể để giảm nghèo nhờ du lịch, làng arzheke ở tỉnh Yunkai cuối cùng cũng đạt tới ba mục tiêu của việc hòa nhập văn hóa và du lịch, bảo vệ di sản và tái thiết vùng nông nghiệp tại các vùng dân; Kế hoạch xây dựng vùng hoa trắng của hạt Hứa, Tỉnh Tứ Xuyên, và Kế hoạch Bishop của Yi County, Tỉnh Anhui, nhờ xây dựng các dự án phúc lợi xã hội và hành vi công nghiệp, kích hoạt nền kinh tế nông nghiệp nhằm hỗ trợ sự phát triển văn hóa cho cuộc sống tràn lan, và đạt được mục tiêu của mỹ thuật địa phương, giáo dục địa phương, kết nối văn hóa, trao quyền sáng tạo và tưởng tượng. Những mô hình phát triển này tận dụng các nguồn tài nguyên văn hóa địa phương và lợi ích của khu vực, thúc đẩy cuộc tái thiết hóa kinh tế vùng nông thôn và tái thiết hóa văn hóa, và nhận thức được trao quyền lợi hai chiều của nền kinh tế và văn hóa. Nói rạt: China Social Sciences Journal, June 10, 2022, issum 2424 author: phóng viên weisiyun {2)