Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Chốt Số Xsmb Miễn Phí Lợi nhuận lưới lợi nhuận của Hoài Di tăng lên bởi 16.05=. trong 2020, và s ự đóng góp ngoại quốc cũng giảm đi.

Cập Nhật:2022-06-20 11:30    Lượt Xem:194

Chốt Số Xsmb Miễn Phí Lợi nhuận lưới lợi nhuận của Hoài Di tăng lên bởi 16.05=. trong 2020, và s ự đóng góp ngoại quốc cũng giảm đi.

Trong khoảng thời gian báo cáo, Hoài Cảnh (43059) đã công bố báo cáo hàng năm gần đây. Trong suốt khoảng thời gian báo cáo, công ty đã đạt được thu nhập hoạt động của 635059328.24 yuan, một năm về sự giảm giá 971.71=; Khối cổ đông của công ty được liệt kê là 50700984.39 yuan, một lãi suất tăng lên hàng năm.05. Description Description The net cash flow from operating activities during the reported period was 110803816 Description Trong khoảng thời gian báo cáo của

lỗ giảm tổn thương tín dụng của công ty là 91919170 Các thu nhập khác của công ty là 132664.40 yuanChốt Số Xsmb Miễn Phí, một sự giảm giá 46.97 không. so với thời kỳ trướcChốt Số Xsmb Miễn Phí, chủ yếu là do sự giảm trợ cấp đã nhận được. Description Trong khoảng thời gian báo cáo, thu nhập không hoạt động của công ty là 9600 Công ty không chi phí hoạt động là quỹ 40339.78 yuan, một s ự giảm giá cao 92 trong suốt thời gian trước, chủ yếu là do sự giảm đột nhập từ công ty. Description Chi phí tài chính trong khoảng thời gian. (0) là 3222988 Đầu tư vào khoảng thời gian đó là 8037.71 yucan, lên từ 35067 Theo dữ liệu của

goubei Qua năm cảm giác đánh giá, ngửi, lắng nghe, nếm và chạm vào, người ta có thể đáp ứng nhu cầu sinh lý và tâm lý, đạt được cảm giác kinh nghiệm, đạt được, niềm vui và hạnh phúc, và tạo ra một phong cảnh đẹp và một môi trường s ống đẹp cho xã hội. Description Không, không. Description