Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Joy City: công ty sẽ đẩy nhanh việc bố trí mở rộng các dự án thương mại sáng giá trị với các thành phố hạng nhất, thứ hai và hạng ba là cốt lõi.

Cập Nhật:2022-05-23 09:38    Lượt Xem:62

Joy City: công ty sẽ đẩy nhanh việc bố trí mở rộng các dự án thương mại sáng giá trị với các thành phố hạng nhất, thứ hai và hạng ba là cốt lõi.

Buổi trình diễn trên mạng của 2021 Buổi biểu diễn hàng năm của $Joy City (0000010) đã được tổ chức tại Triển lãm xoay cảnh vào tháng đôi. Giáo Chang, giám đốc và phó giám đốc điều hành công ty, nói để trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư rằng công ty sẽ tăng tốc cung cấp và phát triển các dự án thương mại sáng giá trị với thành phố hạng nhất, thứ hai và cấp thứ ba, vào vai trò chủ chốt trong khoảng mười bốn năm kế hoạch. Một mặt, tăng nhanh số dự án để tạo ra hiệu ứng quy mô. Một mặt, nhờ kết quả của khả năng quản lý kinh doanh, việc thay đổi danh tính từ người phát triển sang người quản lý sản phẩm được hoàn tất, và ảnh hưởng của thương hiệu được tăng liên tục. Hệ thống hoạt động nhẹ và phương pháp s ạc tài sản: nguồn sáng thương mại của công ty sẽ tập trung vào kết quả quản lý dự án, và đóng vai trò quản lý tài sản cho chủ sở hữu nhờ xuất khả năng hoạt động hàng đầu của ngành công nghiệp theo hướng đánh giá, thắng lợi và lợi chung. Tính tiền thu phí quản lý được thu bằng việc chia sẻ thu nhập dự án. Joy City là nguồn s áng của Joy, công ty định vị của khách hàng, lợi thế của chương trình hạt nhân Joy City, sự linh hoạt của nhiều hàng loạt sản phẩm để thích nghi với các dự án khác nhau, tác động đáng chú ý của nhãn hiệu, và giàu kinh nghiệm quản lý ánh sáng của các tài sản. Để chi tiết, hãy nhắp vào: https://rs.p5w.net/html/133054.shtml Description