Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Chốt Số Xsmb Miễn Phí The net lợi nhuận của Sơn Đông bảo vệ môi trường ở 2020 was 23.7325 triệu đô, và tổng thu nhập tăng.

Cập Nhật:2022-07-31 16:03    Lượt Xem:55

Chốt Số Xsmb Miễn Phí The net lợi nhuận của Sơn Đông bảo vệ môi trường ở 2020 was 23.7325 triệu đô, và tổng thu nhập tăng.

Trong tháng tư 1, Sơn Đông Bảo vệ môi trường (833778) đã công bố báo cáo một năm gần đây. công ty đã đạt được thu nhập hoạt động của 48171236.7871; Khối lợi nhuận mà cổ đông của công ty được liệt kê là 23732491.23 yuan, chuyển từ lỗ lãi thành lãi trong cùng một khoảng thời gian năm ngoái. Description Description The net cash flow from operating activities during the reportening period was 6009221.54 yuan, and the net activity from the cổ đông of the listed company by the end of 2020 were 2027 644.6 yuan. Description Trong khoảng thời gian báo cáo, thu nhập hoạt động tăng lên bởi 2029952.69.6yuka, cùng với một tăng tăng lên hàng năm của 72.3. Có những lý do như sau: trong khoảng thời gian báo cáoChốt Số Xsmb Miễn Phí, với các đơn vị nhiệt độ cao và áp suất cao của Liagshan và Feixian đều kết nối với mạng lưới điện sản xuất điệnChốt Số Xsmb Miễn Phí, đã có những biện pháp thúc thúc tăng phát triển thêm về kỹ thuật và biến đổi công nghệ, cũng như tăng lượng cung cấp hơi nước, để tăng thu nhập to àn bộ của công ty. Nguồn thu nhập của nhà máy là 4572952.41, bao gồm 3667420339.17 yuan cho nguồn cung cấp năng lượng, 2048866676.67 yuan cho lò sưởi và 54504 16.57 yuan cho cung cấp hơi nước. Description Trong khoảng thời gian báo cáo, giá trị hoạt động của công ty tăng lên bằng 1416-339.43 yuan, một năm-một tăng vọt 62.08=. Chủ yếu là do tác động của sự gia tăng thu nhập hoạt động và chi phí sau khi kết nối lưới điện nhà máy điện Feixian, nhà máy điện Liagshan và nhà máy phát điện Hongdong Nhóm năng lượng II. Description Trong khoảng thời gian báo cáo, lãi suất lưới tăng lên bởi 29227319.5 yuan, với sự tăng lên hàng năm của 84.16. Sự tăng trưởng lợi nhuận lưới được gây ra nhờ hoạt động của ba nhà máy năng lượng lớn mới trong 2020 so với giá bây giờ. Description Một sự giản bộ chính trong suốt phần hội {i.0}là 5451.85 Đầu tư vào khoảng thời gian đó là 91424.00 yuan. Description Dựa theo dữ liệu của tổ chức (0)...kỹ thuật để bảo vệ môi trường Shandong là một nhà cung cấp dịch vụ cung cấp và sản xuất và cung cấp điện, sưởi ấm, ga và nước. Nó là một tổ chức dịch vụ to àn diện gắn liền với lĩnh vực bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường, cung cấp nguồn điện từ xa, hơi nước, sưởi ấm, v.v. cho công ty công nghiệp, công ty và cư dân trong khu vực phát triển. Description Không, không. Description