Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 5 phút

Ket.Qua.So.Xo.Mien.Bac Vị trí chính thức của thái thú trong triều Thanh là gì? Có thể anh không tin.

Cập Nhật:2022-05-31 10:28    Lượt Xem:195

Ket.Qua.So.Xo.Mien.Bac Vị trí chính thức của thái thú trong triều Thanh là gì? Có thể anh không tin.

Khi người thích văn chương đọc sách về triều nhà Minh và Thanh, họ thường thấy vài điều khoản về các thái thú, các quận trưởng và các thái thú. Đây là một hệ thống quan liêu chỉ thuộc triều nhà Minh và nhà ThanhKet.Qua.So.Xo.Mien.Bac, và đơn vị quản lý cao nhất là thái thú. Vậy trong triều nhà Minh và Thanh, những vị trí chính thức đó đã làm gì, và giờ chúng đang ở vị trí nào? The official position of prefed is a combination of the word \